Rodičovská aktivita

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole v Praze 7, Na Výšinách 3/1075

Registrováno jako občanské sdružení MV ČR čj. VSC/1-8299/91, ze dne 5.11.1991

IČO: 45773297

  • Občanské sdružení je zájmovou organizací rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, zastupující zájmy dětí. Jeho činnost je zaměřena na koordinaci spolupráce rodiny a školy s cílem přispět k vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj a vzdělávání dětí.

  • Sdružení přispívá dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky. Vyjadřuje se ke koncepci Školního vzdělávacího programu, včetně evaluace, spolupracuje při vytváření dílčích vzdělávacích projektů jednotlivých tříd.