GALERIE PROJEKTŮ od roku 2004 do 2015

 

2014/15

 

DEN PLNÝ SLUNCE

 

FOTOGALERIE

 

1/ Kudy kráčí podzim

 

Námět: "Když bude podzimní slunce více zářit"

Úkol: Namalovat podzimní slunce a ozvláštnit, dotvořit jeho záři

Výtvarný problém: Zvolit barvu zobrazovaného objektu a podkladu, na kterém je umístěn, aby se výtvarný záměr podařil

 

Námět: "Zátiší s ovocem"

Úkol: Na reprodukcích výtvarných děl si všímat uspořádání předmětů na obraze. Pokusit se namalovat zátiší s ovocem.

Výtvarný problém: Citlivě rozmístit zobrazované předměty do kompozice, zvolit barvu podle záměru.

 

Námět: "Podzimníček odchází"

Úkol: Zachytit detaily  charakteristické pro zobrazovanou postavu. Ozvláštnit detail koláží.

Výtvarný problém: Pokusit se o "oživení" gesta pohybem.

 

Námět: " Barvy podzimního stromu"

Úkol: Překonat "universální" grafický typ stromu, odlišit listnatý strom od jehličnatého.

Výtvarný problém: Kresba stromu doplněná citlivě koláží, citlivě rozmístěné do kompozice.

 

Námět: " Nový kamarád"

Úkol: Vytvořit portrét svého nového kamráda. Zachytit detaily charakteristické pro zobrazovanou postavu

Výtvarný problém: Nakreslit pouze Hlavu, krk a ramena /portrét/

 

Námět: " Kaštany do ruky"

Úkol: Namalovat kaštan jak spadl ze stromu na zem.

Výtvarný problém: Roztírat barvu do plochy, tvarovat barevnou skvrnu podle záměru.

 

Námět: " Barvy podzimu"

Úkol:  Charakterizovat listnatý strom barevnými znaky podzimu.

Výtvarný problém: Postupně přejít od kresebného k malířskému vyjádření.

CD č. 5

 

2/ Vánoční světla v ulicích, oknech i v očích

 

FOTOGALERIE

 

Námět : "Andělé ve vánočním světle"

Úkol: Zachytit dokreslovanou koláží představu andílka jako lidské postavy s určitými charakteristickými znaky.

Výtvarný problém: Využít pro dokreslovanou koláž celou plochu. Uplatnit vhodné materiály a barvy / modrou, bílou/.

 

Námět: "Pohádková vánoční krajina"

Úkol a výtvarný problém : Postoupit od zobrazování na "základní čáru" k vyjádření prostoru.Využít zkušeností s vedením plynulých čar plochým štětcem a "studeného" účinku bílé a modré.

Námět:  "Kapří šupinky"

Úkol: kresba, dokreslovaná koláž. Vybavit si charakteristické znaky zvířecí figury  a zobrazit je.

Výtvarný problém: Pokusit se vyjádřit typickou siluetu a funkční detaily.

 

Námět: "Kolik světel má chanukový svícen"

Úkol: Pokusit se vyjádřit zářící světlo chanukového svícnu / suchý pastel/.

Výtvarný problém: Světlo jako výtvarně vyjadřovací prostředek pro malbu. Využít pro malbu svícnu celou plochu.

 

Námět: " Narodil se Kristus Pán veselme se..."

kolektivní práce

Úkol: Vytvořit na hliněné destičce lidskou postavu s naznačením pohybu.

Výtvarný problém: Využít dosavadních zkušeností s tvárnými možnostmi keramické hlíny.

 

Úkol: Pokusit se vyjádřit charakteristické postavy, sestavením z částí, pevně části spojit, připojit vymodelované oblečení.

Výtvarný problém: Přejít z vyjadřování v ploše do zobrazení trojrozměrného. Respektovat možnosti hlíny jako tvárného materiálu. U zobrazovaných stojících postav odhadnout jejich výšku, aby je nohy "unesly.

 

Námět: Martin přijel na bílém koni"

Úkol: Pokusit se zachytit charakteristické rysy zvířecí a lidské figury

Výtvarný problém: Spojit lidskou postavu a koně v jeden celek /lidskou postavu sedící na koni/ v charakteristickém prostředí - první sníh v zimě.

 


 

 

3/  Co vidíme přes duhové brýle

 

FOTOGALERIE

 

Námět: "Duhové koule a kuličky"

Úkol: Objevovat jak se barvy mění a jak výrazně působí vedle sebe.

 Experimentování a hra s barevnými prvky a podklady, vnímání, srovnání, komunikace

 

Námět: "Kočky kočkovatý"

Úkol: Nakreslit známou zvířecí postavu, třeba kočku jak se vyhřívá, prochází, nebo jen pozoruje okolí.

Výtvarný problém: Vyjádřit charakteristiku zvířecí postavy s jejími typickými znaky v určité situaci.

 

Námět: " Ptáci na pláni"

Úkol a výtvarný problém: Zachytit charakteristické znaky určitého druhu ptáka. Využít výrazových možností grafického instrumentu uhlu a tónovaného podkladu.

 

Námět: "Karnevalová  víla"

Úkol: Dotvořit dojem kresby pohádkové postavy barevným vyjádřením podkladu a detaily vytvořené koláží.

Výtvarný problém: Rozvinout stávající grafický typ lidské figury a poznávání matriálů pro prostorovou tvorbu. Tvarování z papíru.

 


 

4/ Naše LETNÁ

 

FOTOGALERIE

 

Dílčí vzdělávací cíle: Seznamování dětí s místem a prostředím, ve kterém žije a vytváření pozitivního vztahu k němu, pokusy o jeho výtvarně estetické ozvláštnění.

 

Námět: "Naše Letná"

 

Úkol: Pozorovat zajímavé znaky starých domů na Letné. Pozměnit stávající stereotypní vyjádření domu /ustálený grafický typ/.

Výtvarný problém: Vyjádřit zvláštnosti starých domů detaily a barevností.

 

Úkol: Vytvořit prostorové zobrazení starých domů.

Výtvarný problém: Uspořádat hotové výtvory do celku, respektovat vymezený prostor atria i účel jednotlivých objektů v ulicích.

 

Poznáváte: Negrelliho viadukt, Vodárenskou věž, Národní technické muzeum, domy na Molochově, domy Na Výšinách.

 

 

2013/14

 

 

1/Půjdeme spolu do Betléma

 

FOTODOKUMENTACE

 

NámětAndělé a vánoční čas

Úkol: Zachytit  dokreslovanou koláží představu andílka jako lidské postavy s určitými charakteristickými znaky.

Výtvarný problém: Využít pro dokreslovanou koláž celou plochu. Uplatnit vhodné materiály a barvy / modrou, bílou/.

 

Námět: Vítání a obdarování Ježíška

Úkol: Vytvořit sestavením s částí lidskou figuru.Pevně spojit končetiny a hlavu s trupem,připojit vymodelované části oblečení. Pokusit se naznačit některou ze změn polohy

/ stojí, leží, podává, nese-- drží v rukou/.

Výtvarný problém: Přejít z vyjadřování v ploše do zobrazení trojrozměrného.Respektovat možnosti hlíny jako tvárného materiálu.

 

Námět : Přijel k nám bílý kůň

Úkol: Pokusit se zachytit charakteristické rysy zvířecí a lidské figury

Výtvarný problém: Spojit lidskou postavu a koně v jeden celek /lidskou postavu sedící na koni/ v charakteristickém prostředí - první sníh v zimě.

 

Námět: Gotické okno

Úkol: Pozorovat výtvarný řád  v souvislosti s jeho funkcí jako výtvor umělecké práce.

Výtvarný problém . Pokusit se napodobit jej v kresbě doplněné temperou.

 

Námět: Světýlka zimního stromu

Úkol: Překonat "universální " grafický typ stromu.

Výtvarný problém: Citlivě rozmístit světýlka / žluté otisky/ do kompozice, neudělat otisků málo ani příliš mnoho.

 

Námět : Šupiny pro štěstí

Úkol: Zachytit charakteristické znaky ryby. Využít výrazových možností kresby barevnou tuší doplněnou koláží.

Výtvarný problém:  Každá šupinatá ryba má jiný tvar šupin poskládaných směrem od hlavy k ocasu / vystihnout tvar šupin kapra/, umístit ploutve, tlamičku, oko.

 

Námět : Zimní krajina

Úkol: Postoupit od zobrazování na "základní čáře" k vytváření prostoru /prostorových  plánů/.

Představa zimní krajiny, přání dětí užít si sníh a zimní radovánky.

Výtvarný problém: Využít zkušeností s vedením plynulých čar- křivek plochým štětcem a "studeného" účinku bílé a modré. Vločky vznikaly zapouštěním do klovatinového podkladu a negativní kresbou na inkoustovém podkladě.

 

 

2/Duhový skřítek

 

FOTODOKUMENTACE

 

Námět : Jak se podařilo rozveselit duhového skřítka

 

Úkol: Zobrazit svoji představu duhového skřítka na základě jeho popisu v literárním textu.

Výtvarný problém: Ověřovat výtvarné možnosti spojení linie a barvy.Zachytit charakteristiku postavy, vnější i vnitřní znaky.

 

Výtvarné techniky

Techniky plošného vyjádření: kresba kolorovaná, koláž dokreslovaná, kresba lavírovaná, malba suchým pastelem, tempery,.

Techniky prostorového vyjádření: konstruování , obalování folií

  

3/Noemova archa

 

FOTODOKUMENTACE

 

Námět:  Archa  doplula,  už je všem HEJ

Námětem je dávná legenda o potopě světa.Archa zachránila Noeho rodinu společně se suchozemskými zvířaty.

 

Úkol: Zobrazení zvířecích postav prostorovými výtvarnými prostředky. Vymyslet a konstruovat sestavováním z papíru /krabic, ruliček   apod./ zachráněná zvířata z archy.

 

Výtvarné techniky

Techniky prostorového vyjádření, prostorové konstruování, sestavování, vrstvení materiálů a objektů, tvarování, dotváření malováním.

 

Úkol: Vyjádřit výtvarnými prostředky jak se zvířata po vystoupení z archy cítí.

          Vyjádřit charakteristiku - zobrazením zvířecí postavy s charakteristickými znaky.

          Pokusit se zobrazit pohyb

 

Výtvarné techniky

Techniky plošného vyjádření: kresba kolorovaná, koláž dokreslovaná, kresba lavírovaná, malba suchým pastelem, tempery,.

 

 

4/ "CHROLETEM letem světem"

 

FOTODOKUMENTACE - ZEMĚ SPORTOVCŮ

FOTODOKUMENTACE - ZEMĚ MLSOUNŮ

 

Základní charakteristika celku:

 Zapojit děti do světa fantazie, posilování vlastních fantazijních představ  a prožitků. Vžít se do tématu hry, přistoupit na role, které téma nabízí. Samostatně vymýšlet situace a tvořivě dotvářet prostředky i pomůcky ke hře.

 

Nabídka činností:

pohybové, výtvarné, dramatické, poznávací a smyslové, tvořivě konstruktivní, vyprávění, rozhovor, poslech hudby i prózy, předmatematické činnosti, pracovní, práce s knihou- encyklopedií a časopisy.

 

Náměty pro dílčí projekty:

"Země sportovců"

"Popletená země"

"Země pomocníků"

"Země odvahy"

"Země ticha"

"Země kamarádů"

"Země mlsounů"

 

2012/13

 

Prezentace zahradní slavnosti "KVĚTINY PRO ZAHRADU"

 

Fotogalerie  Fotogalerie 2

 

V rámci příprav projektového záměru grantové výzvy Zahrada hrou proběhly výtvarné aktivity spojené a proměnou zahrady:

Chceme cvičit nejlépe jako malé opice - modely z krabic

Moje snová průlezka - kresba tuš kolorované vodovými barvami

Dobrodružství v bazénu - kresba tuš kolorované vodovými barvami

Houpačky pro Kačky - kresba tuš kolorované vodovými barvami

Květiny pro naši zahradu - koláž

Modely přírodních průlezek a cest - prostorové práce, konstruování a vytváření

Výlet do fantazie, vysněná zahrada - plošné vytváření, práce s přírodním materiálem

Jarní sad - trojrozměrný strom

 

Dne 14.5.2013 proběhla zahradní slavnost Květiny pro zahradu. Na společné akci dětí, peadgogů, rodičů  a přátel školy proběhly výtvarné a kutilské dílny spojené s tématem zahrady.

 

 

Slunce po každé jinak

s podtextem, ať už konečně svítí po tak dlouhé zimě malování (kresba, koláž)

 

 

Výtvarné projekty  - výzdoba JARO 2013

 

„Co zvířátka co děláte, snad tu na nás nečekáte“

·         Výtvarné problémy: Charakteristika zvířecí figury, umístění do prostředí, pokus o zobrazení pohybu.

·         Úkol: Výtvarně vyjádřit známou zvířecí figuru.

·         Výtvarné prostředky – realizace: linie, plocha, nadsázka, suchý pastel.

 

„Klauniáda“

·         Výtvarný problém: Rozvinout grafický typ lidské postavy, pokusit se zobrazit pohyb, gesto.

·         Úkol: pokusit se zachytit lidskou postavu v různých pozicích.

·         Realizace: Kresba, dokreslovaná koláž.

 

„Kamarád do nepohody“

·         Výtvarný problém: Nakreslit portrét (pouze hlavu, krk, ramena) souměrnost

·         Výtvarný úkol: Zachytit detaily charakteristické pro určitou postavu.

·         Realizace: Kresba uhlem.

 

 

2011/12

 

 

HUDEBNÍCI – dílčí tematický celek „Kde slova nestačí, mluví oči, ruce, hudba“

 

Do širokého tematického celku "ČLOVĚK" patří základní druhy výtvarných úkolů a problémů, v nichž je člověk obsažen. Ve vztahu ke konkrétnímu vzdělávacímu záměru mohou být předmětem,objektem,námětem výtvarných činností.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • prohloubení vnímání vztahů a souvislostí, poznávání atributů specifického prostředí, hudebního nástroje
 • obohacení slovní zásoby
 • procvičení užívání a rozlišování pojmů vymezujících plochu a prostor
 • rozvíjet verbální komunikativní dovednosti dětí v oblasti výtvarné výchova, procvičit znalost výtvarných technik
 • prohloubit dovednosti dětí při zobrazení lidské figury, jejich vnější znaky, detaily
 • pokusit se zobrazit pohyb, činnost, která vyžaduje zobrazit postavu z profilu

 

KLAUNI – dílčí tématický celek „Co budou dělat klauni ve škole“

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vést děti k samostatné tvorbě barevné skladby, vyjadřující jejich výtvarné představy o námětu
 • rozvoj grafického typu lidské figury- pokusit se zobrazit klauna , zachycení specifických znaků, detailů, využití kombinovaných výtvarných technik
 • úroveň vystižení nálady prostřednictvím barev

 

PORTRÉTY – dílčí tematický celek „Koho se chci držet za ruku“

Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávání sama sebe, rozvoj pozitivních vztahů a citů  ve vztahu k sobě i ke kamarádům
 • rozvoj senzibility k sociální u okolí , spojení etického a estetického principu
 • vytváření prosociálních postojů
 • chápat,že všichni lidé mají stejnou hodnotu přesto, že je každý jiný / jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí/
 • hledat a vybírat vhodná slova , napomáhat rozvoji slovní zásoby
 • rozvinout grafický typ lidské figury, pokusit se zobrazit detaily obličeje

 

Výtvarný projekt: "Vánoce jsou pohoda"
Věk: 4 - 6 let

V mateřských školách je téměř celý prosinec ve znamení vánočních příprav, což se promítá i do všech integrovaných tématických celků. Je to přirozené, protože děti vánočním očekáváním  a zážitky žijí.
V podvečerním šeru svítí okna bytů i ostatních budov, neonů a výkladních skříní obchodů. V obchodních domech je již měsíc vánoční výzdoba a vánoční zboží.
Dětí píší nebo kreslí svá vánoční přání. Přemýšlejí, čím udělají radost svým rodičům a dalším blízkým lidem. V domácnostech i ve škole začíná předvánoční klid a přípravy.
Zimní světlo i tma jsou jiné než v ostatních ročních obdobích. Sníh v tomto roce na Vánoce nebyl. Jeho barva není jen "bílá", jiskří na slunci, zbarvuje se červánky, modrá šerem, tak si sníh děti namalovaly.Dílčí tématický celek: "Ptačí sněm"
Věk: 5 - 6 let

Základní charakteristika: Celek je zaměřen na poznání ptačího světa, je tvořen tématickými okruhy, které se věnují vždy jedné skupině ptáků, způsobu jejich života, potravy, vzhledu i pohybu.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pozorovat a získávat informace z pozorování ptáků na školní zahradě i ve Stromovce
 • rozvíjet enviromentální senzitivitu prostřednictvím péče o ptáky v zimě
 • sezámit se se strakou, vzhledem, pohybem i jejím chování, potravinovými nároky
 • podněcování  a uspokojování potřeb dítěte vyjadřovat svůj vlastní vztah ke světu, který ho obklopuje
 • prohlubovat zkušenosti a dovednosti dětí s technickými i výrazovými možnostmi grafického materiálu /uhel/
 • rozvíjet grafický typ zvířecí figury, pokusit se znárornit charakteristické rysy zvířecí figury v různých pozicích, v pohybu

 

Školní rok 2010/11

 

Domy na královské cestě (dílčí tématický celek, věk 5 - 6 let,  realizace květen 2011)

 

Záměr: Seznamovat děti s historickými památkami hl.m. Prahy, pověstmi, příběhy i hudebními skladbami. Podporovat v dětech vlastenectví , hrdost a sounáležitost k městu ve kterém žijí. Tématický celek obsahuje kromě samotných tématických vycházek po  cestě králů od Prašné brány  Celetnou ulicí na  Staroměstské náměstí, Karlovou ulicí přes Karlův most a dále na Malostranské náměstí, Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Ukázat dětem renesančními domy a Orloj na Staroměstském náměstí, Dům u Kamenného zvonu, renesanční kašnu na Malém náměstí, Malostranskou mosteckou věž a Karlův most. Budeme učit děti poznávat obrazné symboly- domovní znamení  na domech v Nerudově ulici. Závěrem III.části Královské cesty je Pražský hrad s katedrálovou sv. Víta a jezdeckou sochou sv.Jiří bojujícího s drakem. Tématický celek obsahuje i  řadu výtvarných úkolů na dané téma, které se navzájem tématicky a metodicky propojují.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury, umění i historie, osvojení si základních poznatků o městě, ve kterém dítě žije,
 • zachytit a vyjádřit své prožitky z vycházek historickou částí Prahy,
 • vyjadřovat svou představivost i fantazii v tvořivých výtvarných a konstruktivních činnostech. i ve slovních výpovědích,
 • vnímat kulturně historické a umělecké podněty, pozorně se dívat, poslouchat, hodnotit svoje zážitky,
 • seznamovat se s některými obraznými symboly a porozumět jejich významu a komunikativní funkci,
 • posilování přirozených poznávacích citů, zvídavost, zájem, radosti z objevování,
 • rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů i tvořivého sebevyjádření,
 • tvořivě využívat i ostatních materiálu a poznávat jejich vlastnosti a výrazové možnosti/plošné i prostorové útvary/,
 • rozvoj komunikativních dovedností /verbálních i neverbálních/ a kultivovaného projevu,
 • učit se vyhledávat informace vhodné k poznávání a seznamování se s historickými  objekty,legendami, pověstmi o  hl.městě Praze.

 

 

Masopustní dostihy (březen 2011)

 

Masopustní integrovaný celek vychází z lidové slovesnosti, tradic a lidové pohádky. Celek se zaměřuje na přiblížení podstaty masopustních oslav v souvislosti s lidovou tradicí.K hlavním klíčovým pojmům patří posilování prosociálního chování a jednání, příznivé sociální klima ve skupině, společné sdílení, zbavování se zábran a strachu, spolupráce dětí, posilování zdravého sebeuvědomění.

 • "Veselí klauni" - kresba tuší s frotáží, zapouštění barev do mokrého podkladu
 • "Zvířátka a masopust" - suchý pastel
 • "Zvířátka a masopust" kolorovaná kresba
 • Portréty masopustních postav - kolorovaná kresba
 • "Veselé klaunky"- kresba tuší doplněná ubrouskovou technikou

 

Už jen pár dní do Vánoc (prosinec 2010)

 

Tématický celek obsahuje řadu výtvarných úkolů na dané téma, které se navzájem tématicky i metodicky propojují. V úkolech různého typu výtvarnými vyjadřovacími prostředky postupně rozvíjíme dovednosti dětí, jako je zobrazování postav, jejich pohybu,zachycení vzájemných vztahů. Na tuto výtvarnou řadu navazují další činnosti rozvíjející představivost, tvořivost, myšlení, komunikační dovednosti a pod.Celek je tvořen ze tří tématických částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce.

 • "Andělé" - kombinovaná technika s koláží, malba, kresba štětcem
 • "Gotická okna" - kolorovaná kresba tuší
 • "Narození v Betlémě"- malba temperou
 • "I čert se vánoce těší" -  kresba tuší

 

 

Třída TYGŘÍKU věk 4 - 5 let

 

Výtvarné projekty:

 

 • "Jabloň ze které vítr sfoukal všechno listí" - kombinovaná technika
 • "Dům ve kterém bydlím" -kombinovaná technika
 • " Všechno jezdí co kola má" - malba temperou
 • "To jsem já"- kresba rudkou doplňovaná temperou pomocí prstů
 • "My tři králové jdeme k vám"- kresba rudkou a uhlem

 

 

 

2009/10

 

Výtvarný projekt  -  Co všechno nám nadělí karnevalové veselí (únor 2010)

 

 • "Karnevalové postavy a postavičky" - malba temperou zobrazení lidské postavy s charakteristickými znaky
 • " Veselý klaun" - malba červenou barvou, porovnávat její výrazové možnosti
 • "Šašek ke karnevalu patří" - koláž, doplněná kresbou tuší
 • " Portréty karnevalových postaviček" kresba uhlem, individualizované podoby

 

 

Výtvarný projekt  -  Modrá zima, bílé mrazy (prosinec 2009)

 

 • "Vánoční pohlednice! - vytváření světlé kresby na tmavém podkladě s využitím zmizíku
 • "Zlatí ANDÍLCI" - zobrazit svoji představu pohádkové postavy na základě jejího popisu v  literárním textu, malba temperou
 • "Martin na bílém koni" - malba temperou s koláží
 • "Modrá zima" - malba temperou /kombinace bílé a modré barvy/
 • "Sněhové vločky" - zapouštění barvy , otiskování pozitivní linie a barevné skvrny
 • "Bílá zima v Praze "- kolorovaná kresba tuší
 • Reliéf - práce s keramickou hlínou na téma narození Ježíška
 • " Andělé v Betlémě" - modelování postav z keramické hlíny

 

 

První rok v mateřské škole - třída KOŤÁTEK  (šk. rok 2009 / 2010) věk 3-4 roky

 

Záměr :

Začátek školního roku byl obdobím adaptace, naše snahy se soustřeďovaly na to, aby proběhlo bez přílišných slziček a traumat.Hlavním záměrem bylo vytvořit dětem takové podmínky k pobytu v mateřské škole, které by vedly k jejich úspěšnému zahájení předškolního vzdělávání.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkou, zaměstnanci
 • aktivizace dítěte, navození kontaktu a seznámení se s dětmi
 • postupně si osvojovat elementární poznatky o okolním prostředí včetně přírody
 • rozvoj smyslového vnímání
 • rozvoj hrubé motoriky i jemné motoriky
 • rozvoj koordinace, orientace v prostoru, pohybových schopností, rozvoj hudebnosti i citu pro rytmus
 • rozvoj komunikace, aktivizace slovní zásoby,schopnosti zobrazené situace verbálně okomentovat
 • rozvoj dovednosti vyjadřovat se různými výtvarnými i nevýtvarnými prostředky
 •  rozvoj představivosti a fantazie
 • seznamovat se  s lidovými tradicemi
 • získávat zkušenost, že je zajímavé se něco nového dovídat a nové věci se učit
 • poznávat morální hodnoty v novém prostředí
 • cítit se bezpečně v novém prostředí
 • postupně se osamostatňovat
 • komunikovat s ostatními dětmi i učitelkou /reagovat na jednoduché pokyny, sdělit svůj problém/
 • dodržovat základní bezpečnostní pravidla
 • postupně se učit novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebně pohybovým,lokočním ,sociálním

 

Výběr fotografií z akcí a aktivit Koťátek ve školním roce 2009/10:

 

1/ To je zlaté posvícení , anebo co už umíme

2/ Den podle pana Lady - pochutnáváme si na opečených bramborách

3/ Vánoce v mateřské škole - to koukáte co jsme dostali dárků

4/ Jsme dobří kamarádi i s velkou molitanovou stavebnicí si poradíme

5/Hry i učení je namáhavé a tak se nám dobře odpočívá

6/ Výšinský karneval - to nám to slušelo

7/ V solné jeskyni upevňujeme svoje zdraví

8/ Zimo, zimo táhni pryč

9/ Čarodějnice dlouhá jako........ všechny nástrahy a úkoly jsem hravě zvládli jen perníkové báby jsme se trochu báli

10/ Jarní olympiáda- některé sportovní disciplíny pro nás nebyli snadné, ale zvítězili jsme

11/ Výlet do Průhonického parku - krásný den jsme si pěkně užili

 

 

Třída ŠTĚŇÁTEK (školní rok 2009/10)  věk  3 - 4 roky

 

Dílčí tématický celek : Domácí mazlíčci

 

Záměr vzdělávacího celku:

Rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou. Seznámit děti s různými druhy domácích zvířat / MAZLÍČKŮ/, s jejich potřebami a péči o ně.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1/ rozšířit znalosti dětí o domácích zvířatech, charakteristické znaky, potřeby, péče a význam pro člověka

2/společná setkávání, naslouchání a komentování zážitků a poznatků

3/seznamovaní s pravidly společného soužití člověka a zvířátka

4/ spolupráci s rodiči

 

Fotogalerie:

1/ Návštěva zvířat v mateřské škole

2/ Kočka MICI DORIS

3/ Pes EDA

4/Morčecí prasátko CITRON

5/Andulka BOBÍK

6/Suchozemská želva SÁRA

 

 

Dílčí tématický celek : Bílý den

 

Záměr vzdělávacího celku:

"Bílý den " je zakončením tématického celku Cesta za Eskymáky. vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, přírodě, přírodních jevech, poznání života jiných národností a kultur.

Vést děti k objevování různých kombinací počasí, pozorování změn počasí a seznámit se s tím jak počasí ovlivňuje život lidí, oblékání .

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1/ osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí

2/ seznamovat se s širším přírodním prostředím a významem životního prostředí pro člověk

3/ vnímat, že svět má svůj řád , je různorodý, pestrý

4/ seznámit děti s encyklopeií, vést je k soustavné práci s knihou

5/ výtvarný experiment - porovnávat výrazové možnosti barvy, hledat odpověď na otázku jaký  barevný efekt přinese

6/rozvoj tvořivých schopností a představivosti

7/ vytváření pracovních návyků 

 

Fotogalerie:

1/ Bílý den v mateřské škole

2/Výroba iglů  z kostkového cukru, vaty

3/ Ptačí krmení

4/ Polárkové dorty ve sněhu

 

 

Výtvarný projekt - Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání - reliéf  (podzim 2009)

 

Pro děti v mateřské škole není reliéf úplnou novinkou.S přechodem od plochy do prostoru se setkávají při vnímání prostorových forem, výsledků vlastní i profesionální tvorby včetně umělecké.Ve vlastní tvorbě se setkávají s reliéfem pokaždé, když na sebe vrství různé materiály, když ryjí špachtlí nebo dřívkem, otiskují a vtlačují stopy do plastických materiálů  apod.

 

Pro tvorbu reliéfu jsme  využili plastického materiálu, sochařskou a keramickou hlínu, přístupy a techniky  respektující vývojové zvláštnosti dětí .Podle přístupu k vytváření reliéfu a použité techniky jeho vytváření rozlišuje v tomto projektu reliéf "rytý", otiskovaný  a reliéf "válečkový" a "plátkový" . Náměty vycházely ze zážitků, představ a zkušeností dětí i možností použité hmoty.Objekty mají výrazný tvar i zajímavé vnitřní členění, uplatňuje se zde kontrast hladké klidné plochy a vytvořené struktury i barvy glazury.

 

 

Výtvarný projekt  "Když se jaro rozjaří, zimě už se nedaří" (jaro 2009)

 

Základní tématický celek : Co se děje na jaře v přírodě

 • Je déle světlo, prodlužuje se den. Déle a silněji svítí slunce. Je více tepla, světla. Jaro bývá i chladné, někdy i znovu mrzne a napadne sníh. Počasí je nestálé (aprílové). Taje sníh a led. Studánky, prameny, potoky, řeky a rybníky se plní vodou.
 • Příroda se probouzí k životu ze zimního spánku. Semena klíčí, pupeny a poupata se rozvíjejí, trávníky a pole se zazelenají. Objevují se jarní květy. Kvetou stromy (listnaté i jehličnaté) a keře. Začne létat hmyz. Vracejí se ptáci, staví hnízda, snášejí vajíčka, starají se o mláďata. Všude je slyšet jejich křik a štěbetání. Mnoho savců má rovněž mláďata.
 • Lidé si připomínají zajímavé pranostiky, krajové zvyky a obyčeje, dodržují a obnovují staré tradice (otvírání studánek, čištění potoků, aprílové žertování, pálení čarodějnic, vynášení Morany). Vytvářejí nové jarní tradice, např.i specifické jarní akce a tradice školy.

Tématické výtvarné práce a varianty řešení zážitků a situací ve vztahu k ročnímu období:

(práce dětí si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII)

 • Motýli na louce -  zapouštění barev do mokré klovatiny 
 • Palouček  pro víly -  koláž dokreslená tuší na válečkem provedený barevný podklad
 • Duha - kresba tuší doplněná temperou
 • Ptačí sněm - modelování ptáků, práce s modelínou
 • Jarní proměna - malba temperou jabloně ze školní zahrady
 • Slunce - práce na průsvitný pergamenový papír temperou
 • Slunce - koláž doplněná malbou
 • Jaro na Královské cestě - malba temperou
 • Rej čarodějnic - kresba uhlem
 • Čarodějnice v textilním kabátku - kresba rudkou doplněná koláží
 • Brouci na procházce - kresba rudkou  kombinovaná s barevnou frotáží

 

 

2008/2009

 

Výtvarný projekt VÁNOČNÍ SVĚTLA V ULICÍCH, OKNECH I OČÍCH - prosinec 2008

 • Vánoční světla v oknech - tempera
 • Vánoční opravdová zima - tempera / stromy a domy jak by si je děti na vánoce přály/
 • Andělé - tempera, práce válečkem i štětcem
 • Vánoční BETLÉM - válcové loutky, kresba tuší kolorovaná vodovými barvami
 • Ovečky k vánocům patří - koláž, doplněná temperou
 • Gotická okna - kombinovaná technika, klovatina, suchá křída
 • Vánoční přání - kresba zmizíkem do inkoustového podkladu
 • Chanukové svícny - tempera, otisky houbičky

 

Výtvarný projekt BARVY, BARVY, BARVIČKY ANEB,  JAK SI HRAJÍ BARVY NA PODZIM - říjen 2008

 

Podzimní pohádkový drak - kombinovaná technika, vytrhávání, mačkání a vrstvení materiálů, dokreslování temperou

Malba podzimních stromů - tempera

Podzimní skřítci - koláž z přírodnin dokreslená tuší

Pavučina a pavoučci - otisky listů, dokreslení detailů tuší

Barvy podzimu - výtvarná hra rozfoukávání barev brčkem

Podzimní jablíčka - dekorativní výzdoba

 

 

2007/08

 

 

Vánoční BETLÉM  -  prosinec 2007  

 

Vánoce přicházejí  - prosinec 2007 

 • Zimní krajina podle přání dětí  - malba temperou
 • Andělé přilétají  - malba temperou
 • Modrý koník - malba temperou
 • Vánoční Betlém - modelování, keramická hlína s glazurou
 • Andělé v krajkových šatech - dokreslovaná koláž
 • Nebe plné andělů - kresba tuší
 • Ovečky pospíchají k Betlému - kombinovaná technika
 • Chanukový svícen – tempera
 •  

 

2005/06

 

 

VÝTVARNÉ PROJEKTY ZIMA -  JARO 2006

 

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

 • "Andělé, andělé, andělé" - tempera
 • "Gotická okna" - kresba zmizíkem do inkoustového podkladu
 • "Zimní inspirace" - rozfoukávání barevné skvrny a dokreslování
 • "Vánoční oltář" - keramické reliéfy s motivem narození Ježíška

 MAŠKARY A MASKY

 • "Maškary" - kombinovaná technika, dokreslovaná koláž
 • "Portréty masopustních postav"- tempera
 • "Keramické masky" - glazurovaná keramika

JARO, JARO už je tu

 • "Co udělá jaro" - kresba tuší
 • "Děti a sluníčka" - tempera

 

UTÍKEJ KÁČO UTÍKEJ  

Výtvarný projekt inspirovaný písničkou Utíkej, Káčo, utíkej ...!

Popis projektu (východisko, příprava, realizace, námětová mapa)

 

Podzimní čarování

 • Hudebníci  - malba temperou
 • Podzimní skřítci - kresba štětcem doplněná otisky přírodnin
 • Prostorové vytváření z přírodnin

 

MODRÉ VÁNOCE

 • Kresba suchým pastelem - CHANUKOVÝ SVÍCEN
 • Kresba zmizíkem na inkoustový podklad- ZIMA
 • Modrá hra - HLEDÁNÍ  VÁNOČNÍCH CEST
 • Keramický  BETLÉM
 • Sněží o Vánocích

 

2004/05

 

Výtvarné projekty (podzim 2004)

 • Domy na Královské cestě - zážitky dětí z tematické vycházky, kresba tuší kolorovaná vodovými barvami, kresba suchou křídou
 • Naše kočka - nejpřítulnější zvířátko, výtvarná práce dětí je vstupenkou do Muzea dětské kresby
 • V mlze - tematická kresba, "JÁ , maminka a ostatní"
 • Co dělají zvířata na podzim - suchá křída, voskový pastel

Keramika

 • Betlém
 • Čarodějnice s kočkou
 • Domy na Královské cestě
 • Hrnečky a hrnce
 • Moje maminka
 • Planety
 • Postavy z cyklu Staré pověsti české
 • Pravěk
 • Sluníčka

Malby a kresby

 • Tváře z pohádek
 • Hudebníci
 • Na bále
 • Pohádkové bytosti
 • Jaro, léto, podzim, zima