Tématický okruh pro  BŘEZEN

 

„Zimo, zimo táhni pryč………“

 

 

 

·        člověk a lidé, příroda živá a neživá

Příklady činností : pohybové aktivity s využíváním prostoru a pomůcek

                               Zdravotně zaměřené činnosti (dechová cvičení, uvolňovací a relaxační)

                               manipulační činnosti s pomůckami a materiály

                               smyslové a rytmické hry

                               námětové hry a činnosti

                               pozorování, vyprávění, rozhovor

                               rozvoj logického myšlení, práce se soubory obrázků

                               poslech pohádky, hudby

                               seznamování s velikonočními tradicemi a zvyky

                               dramatické činnosti /dramatizace říkadel/

                               pěvecké činnosti /práce s písní/

                                výtvarné činnosti

                               hry výtvarné, konstruktivní, hudební a pohybové

                                 

 Příklady námětů : pohádka „ O řepě“

                              Hudební hry s říkadlovými popěvky a jednoduchými písněmi : Myška,             

                              Elce pelce , Cib, cib, cibulenka

                              Malování – výtvarné vyjadřování představ „Sluníčko“ 

                              Učit se při manipulaci s předměty označovat velikost, tvar a barvu     

                              předmětů

                              Práce s papírem – mačkání, nalepování námět : „Kočičky

                               Pohybová hra „Na barevná aut

                              Cvičení s říkadlem „Žába leze po žebříku…. „

                              Cvičení na nářadí- prolézání,chůze po lavičce,výstup na  

                              žebřík, převalování, válení sudů

                              Velikonoční koledy a říkadla: „Proč ta naše slepička“

                               Zdobení velikonočních vajíček – zmizíková metoda

                              Nalepování přírodních materiálů na vystřižené šablony (velikonoční

                               přání)

                               Pečení a zdobení vrkočů – práce s kynutým těstem

                               Velikonoční JARMARK společná slavnost dětí

 

                         

Semináře a dílny, informace pro maminky:

8.3. návštěva divadla KASPERLE v mateřské škole, pohádka "Jak Kašpárek s Kqalupínkou slaví velikonoce" od 10,00 hod.

9. a 10.3.DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v mateřské škole od 9,00 do 11,00 hodin a od 15,00

      do 16,30 hodin.

16.3 a 17.3. ZÁPIS do mateřské školy od 13.30 do 17,00 hodin

29.3.Beseda a klinickou psycholožkou PhDr.Kateřinou Bíglovou na téma: „Psychomotorický

      vývoj 2-4letého dítěte“