Základní informace o mateřské škole

 

    Úplný název MŠ: FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA při Pedagogické fakultě UK

    IČO: 49624415

    Zřizovatel: Městská část Praha 7

    Příspěvková organizace (od r. 1994)

 


logo_praha_7         


Nadstandardní aktivity mateřské školy

 

·        předplavecký výcvik v Axe

·        návštěvy divadel, planetária a galerií, spolupráce s NG ve Veletržním paláci

·        setkávání s hudbou, koncerty v mateřské škole

·        tématické vycházky

·        tradiční slavnosti školy (např. Podzimní posvícení, Dopoledne podle pana Lady, SUKOT, Vánoční trh, Chanuka, karnevalový bál, Velikonoční jarmark, zahradní slavnost, apod.)

·        soutěže „Jarní olympiáda“, „Výšinská flétnička"

·        pobyt dětí na horách a na škole v přírodě

·        CENTRUM volného času nabízí dětem nejen mateřské školy zájmové kroužky: angličtina, dramatický kroužek, kroužek hry na zobcovou flétnu, keramický a výtvarný kroužek, kroužek hudebně pohybový

·        ve škole pracuje klinická logopedka

·        MATEŘSKÉ CENTRUM při Fakultní mateřské škole PedFUK v Praze 7, Na Výšinách 3/1075 nabízí zajímavý program pro děti od 2 do 4 let a jejich maminky zaměřený na pohybovou, výtvarnou, hudební a dramatickou činnost.

Např. cvičení rodičů s dětmi, cvičení na gymnastických míčích, rytmické a hudebně pohybové hry, návštěva divadla v mateřském centru, kreslení, malování a společné vytváření.

Pro maminky máme připravené zajímavé dílny např. keramickou, malování na hedvábí, na sklo, zhotovování drátěných šperků a drobných dárků apod.

Aktivity probíhají každé úterý, středa a čtvrtek od 8,30 do 12,00 hodin.

Poslání a cíle Mateřského centra