A K C E   pro děti a rodiče

říjnu   2015

 

A k c e  p r o   d ě t i  :

6.10. POLODENNÍ VÝLET  návštěva Dendrologické zahrady v Průhonicích,

           program "Podzim v zahradě" , děti budou pracovat s podzimními

           přírodninami, seznámí se s živočichy mokřadu, zejména se zástupci

           vodního hmyzu.

          Odjezd od mateřské školy v 7,45 hodin, příjezd cca 12,30 hodin./Třída 1.B,2.B/

 

13.10. CELODENNÍ VÝLET do  Sladovny Písek , návštěva písecké galerie hrou,

          která nabízí netradiční výstavu "MRAVENIŠTĚ II.", která přiblíží dětem

          život mravenců , v labyrintu nejrůznějších prolézaček a komůrek zažijí děti

          pravá mravenčí dobrodružství.

             Odjezd autobusem v 7,45 hodin, příjezd cca 15,30 hodin /třída 3.B, 3.A /

 

14.10. VÝŠINSKÉ POSVÍCENÍ

           tradiční slavnost mateřské školy s písničkami a soutěžemi

 

 

15.10. Návštěva divadla Rolnička v mateřské škole, "Medvědí  pohádky"  

            od 9,00 hod. /třída 2.A,2.B, 1.D/. od 10,00 hod. /třída 1.A,1.B a MC/

 
21.10. Návštěva NZM , pohádka " O vodníků Pačískovi"

                 od 9,00 hodin /třída 1.A,2.B.2.A/

 

21.10. Návštěva domu seniorů na Hagiboru

             Odjezd 10,15 hodin / třída 1.B/

 

23.10. Koncert PKF Praque Philharmonia , A.Vivaldi "Čtvero ročních období"

             Od 9,00 hodin / Třída 3.A,3.B/

 

Předplavecký výcvik v Axe : .pondělí 3.A, 3.B
Program CENTRA volného času dětí podle rozvrhu od 1.10..2015.

Ordinace klinické logopédky  dne:  23.10. od 8,00

 

A k c e   p r o   r o d i č e

14.10. Schůzka rodičovské RADY od 16,30 hodin ve společenské místnosti

           Program : Příprava STANOV  SRPDŠ - spolku podle NOZ

                                  Volba orgánů Rady SRPDŠ

                                 Výsledky hospodaření SRPDŠ ve šk.r. 2014/15, příprava rozpočtu  na šk.r. 2015/2016