A K C E  pro děti a rodiče

v září 2015

 

A k c e   p r o   d ě t i  :

 

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

3.9.  Návštěva VESELÉHO KLAUNA PEPINA v mateřské škole a spousta   

          překvapení

          od 9,00 hod. /třída1.B, 2.B,3.B/

          od 10,15 hod. /třída 1.A,2.A,3.A/

14.9. - 15.9. ROŠ HAŠANA

16.9. Sportovní dopoledne v oboře Hvězda

               /třída 3.A, 3.B/

23.9.  JOM KIPUR

22.9. Návštěva  výstavy LES - příběhy stromů a lidí, poznávací a zážitková

          výstava v Národním zemědělském muzeu

          od 10,00 hodin /třída 2.B/

23.9. Návštěva  výstavy LES - příběhy stromů a lidí, poznávací a zážitková

           výstava v Národním zemědělském muzeu

           od 10,00 hodin /třída 3.B/

24.9. Návštěva  výstavy LES - příběhy stromů a lidí, poznávací a zážitková

           výstava v Národním zemědělském muzeu

           od 10,00 hodin /třída 3.A/

25.9. Návštěva  výstavy LES - příběhy stromů a lidí, poznávací a zážitková

           výstava v Národním zemědělském muzeu

           od 10,00 hodin /třída 1.B/

 

Předplavecký výcvik v Axe : pondělí od 14.9.

 

 

 

A k c e   p r o   r o d i č e  :

8.9. Třídní schůzky  / od 17,00 hod./

          Program :1) Informace o mateřské škole a důležité informace k  nástupu nových dětí .

                              2)Seznámení s třídním vzdělávacím programem

                              3)Volba třídních zástupců do RADY SRPDŠ

                              4) Informace o zájmových kroužcích