GALERIE AKCÍ – školní rok 2014-2015

 

13. - 14.10.

SUKOT - výzdoba suky a oslava s ovocem

Stavba a výzdoba suky /třída 1.B/

 

14.10.

CELODENNÍ VÝLET na zámek Loučeň

Návštěva zámku včetně zámecké zahrady. V zahradě je vytvořeno několik  bludišť, které mohou děti procházet. /Třída 3.A,3.B/

 

14.10.

POLODENNÍ VÝLET do hřebčína v Benicích u Konopiště  

Návštěva u soukromého chovatele kladrubských koní, prohlídka hřebčína, jízda na oslíku nebo na koníkovi. Děti měly možnost si prohlédnout stáje, ukázku kovářského řemesla  a na závěr projížďka ve voze taženého  párem koní zanechala u dětí hluboké zážitky. /třída 1.B,2.B/

 

6.10.

VÝŠINSKÉ POSVÍCENÍ

Foto 1. A

Foto 2. A

Tradiční slavnost mateřské školy s písničkami a soutěžemi je oslavou podzimu.  Vítání změn v přírodě a přiblížení podzimní přírody, umožňuje u dětí vytvářet pozitivní vztah k ní. Společná výroba posvícenských triček, stavby z kaštanů, zpěv podzimních písní a ochutnávka posvícenských koláčů navodí tu správnou barevnou podzimní náladu.

 

3.11. 

"Do lesa za stromy" ve spolupráci s Lesy-Praha hl.m.

 Děti ze třídy KOŤÁTEK a ŠTĚŇÁTEK se vydaly do "lesa"  společně s lesníkem a skřítkem pomocníkem. Objevovaly tajemství  stromu, od semínka až po dospělý strom, jak roste les a před kým ho musí lesníci chránit.

 

7.11.

Podzimní úklid zahrady - všichni společně

Workshop a vyrábění krmítek pro ptáky na zimu. Pozorování, co se děje na podzim v hmyzím domečku.

 

12.11. 

Dopoledne podle pana Lady

Vyvrcholením podzimního období je Den podle pana Lady, opékání brambor, jablek a pouštění draků na Letenské pláni.

 

5.12.

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ

Foto 1. A

Foto 2. A

Příchod čerta a Mikuláše děti s napětím očekávaly. Zazpívaly mu u vánočního stromku a za odměnu dostaly pytlík dobrot. Vyvrcholením bylo rozsvícení vánočního stromku a vánoční besídka. Společné setkání rodičů a přátel školy, poslech vánočního pásma plné koled a ochutnávka vánočního cukroví.

 

10.2.

VÝŠINSKÝ KARNEVAL – tradiční slavnost školy 

Foto

Foto 1. A

Foto 2. A, 2. B

Tento blok je věnován masopustnímu období a přiblížení masopustních  

oslav.  Masopust je svátek spojený s tancem, hudbou a zábavou. Vyvrcholením je tradiční Výšinský karneval. Přehlídka masek, tanec a soutěže.

 

12.2.

Návštěva Botanické zahrady hl.m. Prahy - Troja, pořad  " Ptáci obdivuhodní stavitelé"

Program děti seznámí s ptáky jako staviteli, dozví se různé zajímavosti o materiálech vhodných pro ptačí hnízda, ale i ptácích obecně. /Třída 3.A, 3.B/

 

24.2.

Orientační běh na školní zahradě

Děti se v roli závodníků zúčastnily orientačního běhu na školní zahradě.

Na jejím začátku byli závodníci seznámeni s mapou orientačního běhu.

Paní učitelky dětem na mapě ukázaly, kde jsou jednotlivá stanoviště a

každý závodník obdržel kontrolní kartu, na které si zaznamenávaly trasu 

svého běhu. Všichni závodníci úspěšně doběhli do cíle a zvládli vše s úsměvem.

 

17.3.

Probouzení stromů na školní zahradě

Proměna školní zahrady- Nekonečný příběh

Celek je zasazen do období blížícího se jara a děti se prostřednictvím akce celé mateřské školy„ Probouzení stromů na školní zahradě“ se pokusí očekávané jaro probudit a přivolat. Zároveň získají nové poznatky o stromech, jejich významu a proměnách, vývojových stádiích. dětech je posilován pocit sounáležitostiživou i neživou přírodou.

 

24.3.

ZIMO, ZIMO TÁHNI PRYČ - vynášení Moreny

Východiska tohoto celku jsou změny v přírodě související se začínajícím

ročním obdobím, jarem. Aktivity v MŠ jsou zaměřeny na záměrné

pozorování objektů, seznamování se symboly a charakteristickými znaky

jara, uvědomování si toho, že svět i život na zemi má svůj řád. Na základě pozorování a pokusů např.  klíčení fazole na světle a ve tmě získávají děti dostatečně zajímavé informace. Velmi silným zážitkem bylo pro děti loučení se  zimou – vynášení Morany a vítání jara.

 

2.4.

VELIKONOCE a Zelený čtvrtek

Návštěva galerie Scarabeus a prohlídka velikonoční výstavy.

Seznámení s jarními lidovými tradicemi umožňuje dětem poznat široké

spektrum zajímavých  aktivit- setí osení, pletení pomlázky, drátenické

řemeslo.  Děti měly možnost si samy vyrobit drátované vajíčko. Na Zelený čtvrtek se děti oblékly do zelené barvy, ze zelených surovin udělaly ovocný a zeleninový salát.

 

3.4. 

Setí a sázení - příprava sazenic na školní zahradu. /třída 1.B/

 

9.4.

Tematická vycházka I. část KRÁLOVSKÉ CESTY

Prašná brána, ulice Celetná, Staroměstské náměstí, domy na Malém nám.

/třída 3.B,3.A/

 

15.4.

Návštěva Botanické zahrady hl.m.Prahy - Troja

pořad "Cesta kolem světa za 225 metrů"

Program  ve skleníku  Fata Morgána představí dětem naši Zemi, jednotlivé kontinenty,  jejich obyvatele z rostlinné i živočišné říše a prohlídka výstavy tropických motýlů. /třída 3.B,3.A/

 

16.4.

Výtvarná dílna  "DOMKY"  v Pelléově vile

Foto 1

Foto 2

O čem vyprávějí staré domy na Letné  a seznámit děti se známými   historickými budovami  Prahy 7 bylo úkolem tematických vycházek. Děti si osvojily elementární poznatky o blízkém okolí mateřské školy a měly možnost blíže poznat a získat nové informace o dominantách na Praze 7- Vodárenská věž, budova AVU, Letenský zámeček,  Národní technické muzeum, dřevěný kolotoč v Letenských sadech, domy v ulicích Ovenecká,  Čechova,  Na Výšinách.  Své zážitky zachytili ve výtvarných pracích "Domy v naší ulici". V rámci tohoto tematického celku děti navštívily galerii ve Ville Pellé, kde si prohlédly výstavu obrazů a zúčastnily se výtvarné dílny s názvem „Domky“

 

7.4.

JARNÍ BRIGÁDA na školní zahradě  "Všichni a společně"

 

21.4.

Prohlídka HASIČSKÉ ZBROJNICE ve Strašnicích

Tatínek Vašíka dětem ukázal hasičská auta a jejich vybavení, hydraulické kleště, vyzkoušely si hasičskou helmu, i jak je těžké udržet požární hadici se silným proudem vody. / třída 1.A

25 hot

22.4.

Tematická vycházka k Letohrádku Belveder a zpívající fontáně  

Cestou přes Letenské a Chotkovy sady se dětem otevřel zajímavý pohled na Národní divadlo, Pražský hrad i Karlův most. Prohlédli jsme si letohrádek Belveder ze všech stran i zpívající fontánu a měli jsme možnost se seznámit s vojákem hradní stráže.  /třída 2.A,2.B/

26 hot

30.4.

REJ ČARODĚJNIC

čarodějnické soutěže a nadělování

 

7.5. 

Tematická vycházka do Břevnovského kláštera

prohlídka nově zrekonstruované oranžerie. /Třída 2.A,2.B/

 

12.5.

"Květiny pro školní zahradu"  a také "Co jsme vypěstovali , to si sníme"

Hepenink na školní zahradě, pokračování. Nekonečného příběhu - výtvarné dílny, malování suchým pastelem, drátování - vytváření šperků, vystřihování, tvarovaní a lepení, plošné vytváření z přírodnin

- kuchařská dílna

- pěstitelská dílna, výsadba sazenic na záhony

 

1.6. DEN DĚTÍ

"Po stopách pražských vodníků" - výlet parníkem po Vltavě

 

10.6.

VÝŠINSKÁ OLYMPIÁDA na atletickém stadionu SPARTY

 

24.6.

CELODENNÍ VÝLET - do ZOO Chleby  a do Poděbrad

návštěva ZOO s tematickým programem, odpoledne návštěva Poděbrad

s plavbou parníkem po Labi. /Třída 2.A,2.B/

 

18.6.

Zahradní ples

rozloučení s dětmi odcházejícími do 1.třídy

Předtančení předškoláků

Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, stužkování

NANUKOVÉ LÉTO /hudebně zábavná show/

Pohádková LASER SHOW

Občerstvení, volná zábava

 


GALERIE AKCÍ 2014

 

Poznávání přírody


V předškolním vzdělávání nám jde o získávání prvotních ekologických poznatků na základě citových a smyslových prožitků, které následně pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu ke všemu životu i ke zvyšování mezilidských vztahů

 

12.3. 2014

Probouzení stromů na školní zahradě

Pozorování každého  zákoutí školní zahrady, rostlin, stromů i všeho co se na zahradě hýbe, prostě všude lze nalézt něco zajímavého i v tomto ročním období. Ozdobíme stromy i keře, aby už se probudily.

 

21.3. 2014

"Zimo, zimo táhni pryč"

 

 Vítání JARA v galerii Scarabelus

 

 

23.4. 2014

 Návštěva Botanické zahrady, výstavy tropických motýlů.

 Děti budou měly příležitost vidět celý životní cyklus motýla na jednom

 místě.

 

15.5 .2014

"Do lesa za stromy" ve spolupráci s Lesy-Praha hl.m.

 

 

9.6. 2014

CELODENNÍ VÝLET - do ZOO Chleby  a do Poděbrad,

děti navštívily ZOO s tématickým programem, odpoledne si prohlédly lázeňský park s překrásnou květenou v  Poděbradech , výlet zakončily plavbou parníkem po Labi.

 

 

12.6.2014

 Program EKOCENTRA " Divoké býlí šárecké víly"

 

19.6.2014

CELODENNÍ VÝLET na zámek Loučeň,

 děti navštívily zámek včetně zámecké zahrady. V zahradě je vytvořeno několik  

 bludišť, kterými děti s radostí procházely.

 

 

Tématické vycházky


seznamování s historickými památkami hl.m.Prahy

 

18.  a 19. 3. 2014

Tématická vycházka I.část KRÁLOVSKÉ CESTY

Od Prašné brány , Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Poznávání zvláštností historický budov jejich významu i jednotlivých detailů.

 

16.4. 2014

Tématická vycházka II.část KRÁLOVSKÉ CESTY

  Karlovou ulicí přes Karlův most, Kampu na  Malostranské náměstí.

 

17.4. 2014

Tématická vycházka k Letohrádku Belveder a zpívající fontáně     

 

12.5. 2014

Díky projektu  HURÁ do opery  děti navštívily Státní operu v Praze, seznámily se i s jejími vnitřními prostory. Shlédly operu "Čert a Káča" je zpracována pro děti

 tak, aby v  průběhu 40 minut získaly přehled o celém tříhodinovém díle

Antonína Dvořáka.

 

 

21.5. 2014

Další skvostnou historickou památkou je  Anežský klášter.

Do NG chodí děti za obrazy .

Povídání „ O mamince" a  o životě sv.Anny Samotřetí a P.Marie, poznávají řezby  zobrazující   sv. Annu Samotřetí, Oltář z Velhartic, Oltář svatojiřský, Assumpta z Deštné.

 

 

3.6.2014

 Výlet parníkem po Vltavě dal dětem možnost sledovat památky Prahy z jiného pohledu. Poznaly i mosty nad Vltavou jinak.

FOTOGALERIE 1

FOTOGALERIE 2

 

4.6. 2014

Na základě 11. ročníku divadla a hudby Vyšehrad 2014, jsme uskutečnily s dětmi návštěvu Vyšehradu. Na letní scéně shlédly pohádku "Šamanka, Manka".

/CD 10 soubor 10/

 

           2014

Tématická vycházka spojená s návštěvou Břevnovského kláštěra

 

 

12.6. 2014

Tématická vycházka III.část KRÁLOVSKÉ CESTY

Nerudovou ulicí na Pražský hrad.

 

 

Sportovní akce


 

11.6. 2014

JARNÍ OLYMPIÁDA

 

 

24.6.2014

Cyklovýlet do Stromovky

 

 

Slavnosti celoškolní


 

29.4.2014

REJ ČARODĚJNIC

REJ ČARODĚJNIC 2

 

13.5.2014

Mámo,mamko,maminkopřání mamince k svátku

 

18.6. 2014

Zahradní slavnost 

rozloučení s dětmi odcházejícími do 1.třídy

 námět :  Vyhlášení Výšinského Oskara

Vystoupení dětí v pohybové dramatizaci na hudbu ke známým filmům např. "Kocour Modroočko", "Princezna Koloběžka I.",  "Ať žijí duchové", "Mrazík", "Princové jsou na draka" a další.

 

Škola v přírodě


 

 

24.5.  - 30.5. 2014

v Penzionu PUSTINY, Příkrá 432, Desná II,

 

Celopobytový projekt  :"Jak se žije indiánům na Pustinách v Desné"

- poznávání přírody, památek a charakteristických domů Desné a okolí

- stavba indiánských chýší a další výtvarné činnosti

- oslavy , indiánské tradice a zvyky

- sportovní klání, turistické vycházky

- objevování pokladů